dilluns, 24 juliol, 2017
Opinió

Introducció filosòfica en l'exploració espiritual de l'egoisme

«Recordin aquestes paraules: Egoisme-Propietat-Honestedat-Transparència»

Primerament, em declaro culpable davant de tots els historiadors i conservadors d'idees pel fet de precipitar-me a esculpir una opinió nascuda tan sols en la fase inicial i formativa del meu caràcter. Una opinió que es veurà modelada a través dels anys i l'experiència, naturalment inclinada als enfrontaments i sense cap precedent anterior en el món del periodisme. Finalment, una opinió que em seria impossible concretar i definir en el marge d'una columna que pren com a fonament principal explorar les formules recurrents de l'existència.

Tot el que em puc atribuir sense ofendre a les autoritats de l'intel·lecte i l'arxiu és una llarga trajectòria espiritual de 24 anys de gran dedicació i ambició que a dia d'avui pren com a presa, entre cella i cella, canviar la història. Investigant les arrels del sofriment de l'home i les contradiccions originades en les classes socials, les ideologies, les races i la perversió de l'interès.

Recordin aquestes paraules: Egoisme-Propietat-Honestedat-Transparència. 

A ple segle 21 -any 2017 en calendari gregorià, per concretar i ser més feliços- on la consciència humana segueix desenvolupant-se en un món que ha tingut el plaer de ser visitat per la teoria de la relativitat de l'Einstein, el manifest comunista de Karl Marx, la psicoanàlisi de Sigmund Freud, la força creadora de Mozart, Beethoven i Michelangelo, la música i missatges pacifistes d'icones populars com els Beatles, Bob Marley, Dylan i Ghandi, les ideologies, anàlisis i crítiques de Buddah, Plató i Sòcrates, revolucionaris com el Che Guevara i déus inventors com Nikola Tesla, el motor de tota acció humana segueix sent el mateix: L'Egoisme. Els titulars segueixen sent els mateixos: Conflicte.

Què ens queda per veure en un univers on encara està tot per definir? A quants kilòmetres de distància s'apropa i a quina velocitat, la tercera guerra mundial? Quins seran els nous models de matrimoni? I els nous models familiars? I el proper sistema econòmic un cop el capitalisme s'evapori i col·lapsi en si mateix? I els nous valors de la "veritat"? Quines les pròximes ideologies polítiques? Quines les properes revolucions? Quines les noves cares en el museu històric dels pròxim segles? Quines les institucions?

Tot això serà fum i aigua el dia que els ciutadans acceptem un dels principis del funcionament bàsic de l'ésser: L'Interès -creador de tot concepte-.

-Els conceptes inicials de comunisme, anarquisme, socialisme, internacionalisme, liberalisme, i en el cas central i actual de Catalunya, independentisme, són originalment molt temptadors però tots acaben col·lapsant en la corrupció per aquesta mateixa motriu.-

Cap -isme és llibertat.

No serà, fins al dia que l'home internacional finalitzi l'ego-isme o, l'accepti finalment sense rancor com a part fonamental de la condició humana, que es podrà començar a parlar de pau universal i projectar el que, cegament desitgen avui els catalans, com ho van fer en la guerra civil i com ho van fer al llarg dels anys a Cuba: un sistema llibertari no-jeràrquic on no hi haurà desfavors entre classes. Aquell dia on s'arribi a entendre l'anatomia final de l'egoisme, Jesús de Natzaret passarà a ser un titella més en el complot de les divisions il·lusòries. S'entendrà finalment, que tot aquell qui infecta, infecta la infraestructura energètica universal.

I El concepte de les Nacions caurà en picat. I El cadenat familiar serà destruït. I la benvinguda restarà oberta eternament.

Disposem-nos a rebentar, no només l'estat, sinó l'estat de les coses!

I amb una força que ni els atemptats nuclears podran aturar, em sumo a l'eternitat, com un més, declarant un nou ordre mundial!

Recordin aquestes paraules.
Recordin el meu nom.

Pau Martí Riembau
Pensador i músic empordanès resident als Estats Units