¿Qué hemos hecho para merecer esto?

¿Qué hemos hecho para merecer esto?

¿Qué hemos hecho para merecer esto?

Sinopsi

El món de Wanda es capgira de dalt a baix quan la seva filla adolescent Nina apareix amb un hijab i es declara musulmana. Wanda és una dona de 49 anys, alliberada, fe­mi­nis­ta i atea, de Viena. Té dues filles, una d'elles adop­ta­da, i un ex­ma­ri­t. Sembla pre­pa­ra­da per a l'etapa en què la seva filla ado­les­cen­t Nina comenci a faltar a les cla­sses i surti de festa… o altres coses. Però un dia Nina diu que s'ha con­verti­t a l'Islam i que, a par­tir d'ara, es diu Fàtima. Com? De sobte, la seva vida entra en un món de con­tra­dic­cio­ns, que només serà el prin­ci­pi d'un ca­mí de con­se­qüèn­cies inespe­ra­des.

Totes les pel·lícules