Pessebres

Una de les tradicions més nostrades que, any rere any, escenifica un dels episodis més transcendentals de la nostra història. Ja siguin mostres de pessebres com recreacions en viu, en trobem moltes i de ben entranyables i rellevants.

Block Banner Ad

.