Convent de les Arts
Convent de les Arts
Carreterra de Mont-ral, Km1, Alcover, Tarragona
43460 - Alcover
  • 977 760 441

Més informació

Situat a l’antic Convent de Santa Anna i la seva església annexa, el Convent de les Arts es troba al vessant de la muntanya del Calvari, als contraforts de la Serra de Prades, a la sortida de la vila d'Alcover en direcció a Mont-ral.

L'edifici fou construït a partir del 1582, en el lloc on hi havia la capella de Santa Anna. L'època de màxima esplendor del convent fou el segle XVIII. L'edifici fou incendiat i saquejat durant els esdeveniments de 1822. Després de la desamortització de 1835 passà a propietat municipal, i posteriorment tingué utilitzacions diverses (hospital, habitatge, escola, fàbrica... ) fins que, el 1920 s'hi instal·là la Guàrdia Civil, que no l'abandonà fins al 1973. El 1990 el seu estat de conservació era molt dolent, la porta d'accés estava tapiada i l'interior es feia servir com a cementiri de cotxes.

Durant un llarg temps s'ha estat restaurant per convertir-lo en un equipament obert perquè creadors, artistes, professionals i estudiants de diferents disciplines, puguin dipositar un espai per a treballar, intercanviar i aprendre, en règim d'estades temporals.