Terracotta Museu
Terracotta Museu
Sis d'octubre, 99
17100 - La Bisbal d'Empordà
  • 972 642 067
  • terracottamuseu@labisbal.cat

Més informació

El Terracotta Museu de Ceràmica té com a finalitat conservar i difondre el patrimoni científic, tècnic i industrial de la ceràmica bisbalenca, donar a conèixer el procés d'industrialització particular esdevingut dins l'àmbit específic d'actuació, fomentar el coneixement de la ciència i tècnica actuals i vertebrar la museologia científica i tècnica referent a l'aspecte de la industrialització que s'explica.

El fet que la seu del Museu estigui ubicada en un edifici industrial permet evidenciar i integrar en el discurs museogràfic tot un seguit d'elements arquitectònics característics de la producció: basses de colar la terra, xemeneies, dipòsits d'argila i engalba, forns...; sens dubte, la preservació i posta en valor d'aquests elements converteix Terracotta en un dels equipaments culturals més singulars de les nostres contrades.

Horaris

Mesos de setembre a juny
De dimarts a divendres: de 10h a 13h i de 16h a 19h.
Dissabte: de 10h a 14h i de 17h a 20h
Diumenges i festius (excepte dilluns festius), 5 de gener, 1 de maig, 24 i 31 de desembre: de 10h a 14h
Els dilluns, els dies 1 i 6 de gener, 25 i 26 de desembre: tancat

Mesos de juliol i agost
De dilluns a dissabte: de 10h a 14h i de 17h a 20.30h
Diumenge i festius: de 10h a 14h