Publicitat

Responsable comercial i publicitat:
Esther Barta (estherbarta@surtdecasa.cat) 
Telèfon: 973 606 329 / 676 560 252