Foto: 

Cedida
L'Alzina és una de les masies catalogades a Vacarisses

Vacarisses protegirà les seves masies

Masies i altres edificacions amb interès històric seran rehabilitades i protegides
Surtdecasa Vallès Occidental
,
24/08/2015
Entorn
El Vallès Occidental té, a més a més d'un passat industrial molt present sobretot a les ciutats més grans, un passat agrícola, present a les poblacions més petites. Vacarisses ja fa temps que va iniciar un procés per catalogar i protegir les masies i altres edificacions amb un interès històric i patrimonial situades en sòl no urbanitzable i que són susceptibles e reconstrucció o rehabilitació.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha donat el vist-i-plau al Pla Especial i el Catàleg d'Edificacions en sòl no urbanitzable de Vacarisses, promogut per l'Ajuntament en base a un text de 2009 i que ha comptat amb l'assessorament d'urbanistes experts en la matèria. El catàleg identifica 24 masies o conjunts d'edificació, 14 habitatges del medi rural i 3 edificacions destinades a altres usos que són susceptibles de reconstrucció o rehabilitació. A més d'una fitxa amb les característiques generals, les raons per legals per la seva preservació s'hi inclouen els usos que admet. En la majoria de masies i cases rurals, s’admeten l’ús agropecuari i els usos d’utilitat pública o interès social, activitats productives i equipaments compatibles amb el medi rural.

Les masies i edificacions vacarissenques incloses en aquest catàleg presenten unes característiques molt diverses. En destaquen un conjunt d’habitatges rurals o cases pairals amb una llarga tradició històrica i ben preservades, com Can Códol, L’Alzina, les Vendranes, el Bovet, les Comelles, Sanana, Can Torrella, Castellet de Dalt, Can Vives, l’Obac o Coll Cardús. La majoria estan documentades als segles XIV, XV i XVI, i presenten nombrosos elements d’interès arquitectònic, com portes adovellades o galeries i finestres emmarcades. Altres cases pairals, menys rellevants i pitjor conservades, també mantenen encara elements arquitectònics igualment interessants.

Un terme extens i amb un important patrimoni arquitectònic

El nucli històric de Vacarisses es distribueix al voltant de l’Església de Sant Pere i El Castell. Un nucli que no ha patit gaires modificacions i encara se’n conserva la fesomia tradicional. La veritable expansió comença a la segona meitat del segle XX, amb el creixement espectacular de nombroses urbanitzacions residencials gràcies a la implantació del ferrocarril que fa més fàcil l'accés a Vacarisses. Això va acompanyat d'un abandonament de les cases de pagès primitives i molt arrelades al municipi. Aquestes queden aïllades enmig d'estructures viàries modernes. Això i els baixos rendiments de la terra fan que s'abandonin.

Com a resultat, Vacarisses aplega una gran quantitat d’habitatges disseminats en sòl rural, tant habitats com deshabitats. Aquestes habitatges són masies de llarga tradició, granges o cases pairals amb activitat agrícola, antics habitatges rurals, actualment abandonats i enrunats, però alguns de gran rellevància històrica i símbols del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i habitatges isolats o en nucli de població en sòl no urbanitzable, aixecats a mitjans del segle passat. La incorporació al catàleg d’aquesta darrera tipologia permet a les persones propietàries de les edificacions la possibilitat de refer-les en cas d’incendi o incidents similars.

 

A

També et pot interessar