Espai Cívic Bon Pastor
C/ Doctor Barraquer, 4
17600 - Figueres
  • 972 781 735
  • espaicivicteatrebonpastor@gmail.com

Més informació

Equipament cultural que impulsa activitats de desenvolupament social i cultural, de promoció de la vida associativa i, en general, la participació dels ciutadans en les tasques de la comunitat.

Serveis que ofereixen:
  • Exposicions de sensibilització social, educatives, culturals,  etc...
  • Escenari Teatre Bon Pastor.
  • Cursos, tallers i monogràfics d’acord amb una programació anual (excepte juliol i agost).
  • Cercle Interactiu Bon Pastor.
  • Conferències.
  • Programació Infantil.
  • Programes Socials i suport a entitats.