Sant Antoni

Foto: 

Cedida
Carrer Manso, al barri de Sant Antoni

'Camí Amic', un projecte comunitari que reformula el camí a l'escola

Coneixem un projecte comunitari d'educació en valors cívics i ambientals dels barris de Sant Antoni i l'Esquerra de l'Eixample
Anna Vilamú Bosch
,
05/04/2019
Activa't
Amb la idea de transformar la ciutat en un espai més habitable, just i respectuós amb totes les persones, 'Camí Amic' treballa organitzant activitats i projectes; fent propostes d'actuació per al canvi no només físic en la ciutat, sinó també en la manera d'entendre-la de les persones que l'habiten. Per aprofundir en aquesta proposta, hem parlat amb Natàlia Olcina (1980, Sabadell), coordinadora del projecte.
"'Camí Amic' vol promoure canvis en l'organització de l'espai públic i en les conductes ciutadanes per fer possible la creació d'espais de convivència comuns"

- Com neix 'Camí Amic'?
Fruït de l'experiència del projecte 'Camí Escolar', que es va portar a terme a l'Escola Tàbor des del curs 98-99, l'escola Joan Miró es comença a plantejar engegar un projecte de les mateixes característiques. En un primer moment, es va realitzar un estudi de l'entorn a partir d'unes enquestes entregades a totes les famílies de l'escola amb la intenció de tenir coneixement dels hàbits dels infants i famílies a l'hora d'anar a l'escola i de les dificultats amb què es trobaven. Aquest interès es va fer extensiu a tres escoles més (Auró, Llorers i Diputació), dos instituts d'educació secundària i diverses entitats com associacions de veïnes, comerciants o biblioteques de l'Esquerra de l'Eixample i amb el suport del Districte de l'Eixample.

- Amb quantes entitats es va comptar?
Amb un total de 30 entitats. El nom del projecte calia que identifiqués la finalitat del mateix i que relligués amb els conceptes de: carrer, agradable, compartir, infants... Per això es va decidir posar el nom de 'Camí Amic'. La imatge de la xarranca va ajudar a definir el projecte intensificant-ne les idees clau: espai de joc, de relació, espai públic etc.

- I què és actualment?
El 'Camí Amic' és un projecte que no només vol centrar-se en el disseny d'un possible recorregut per anar a l'escola, sinó que el que desitja és fomentar un ús del carrer pensat per a totes les persones; que el carrer, el barri, la ciutat esdevingui un espai de relació, de col·laboració i d'intercanvi d'idees, un espai educatiu i d'enriquiment personal per a tothom, un espai agradable, segur... 'Camí Amic' vol promoure canvis en l'organització de l'espai públic i en les conductes ciutadanes per fer possible la creació d'espais de convivència comuns. El projecte està localitzat en dos barris del Districte de l'Eixample, i especialment localitzat en la zona compresa al voltant del carrer Comte Borrell, donat que són els carrers més utilitzats pels infants per anar al col·legi o als equipaments del barri.- Si els infants són el futur, el treball directe amb ells deu ser molt important.
El treball amb l'alumnat és un dels àmbits d'actuació principals del projecte 'Camí Amic'. Ara més que mai és necessari un canvi en la manera d'entendre la mobilitat, l'espai públic i repensar les ciutats; i una de les maneres més potents que tenim és a través de l'educació, ja que permet treballar transversalment moltes altres qüestions com l'energia, el canvi climàtic, el paisatge urbà, la contaminació etc. 'Camí Amic', amb la complicitat i feina de tots els centres educatius i professorat implicat, busquen l'aprenentatge i reflexió de l'alumnat, però també la implicació de les famílies, per detectar, analitzar i aportar alternatives a les problemàtiques. Afavorint que els nens i les nenes puguin anar sols a l'escola i recuperar alguns espais públics per poder jugar i relacionar-se tot augmentant la seva autonomia.

- És clar. Però per aconseguir un canvi de mentalitat imagino que hi ha molts fronts oberts en els quals treballar. Com ho feu?
Sí. Doncs mirem d'utilitzar diferents recursos i eines per a dur a terme el projecte: estudis de tipus tècnic per tenir un coneixement ampli de la realitat dels espais que ens envolten, un treball constant a les escoles a través de la campanya 'Camina i Respira', també amb els equipaments culturals del barri a través del 'Cicle Vides a l'Aire' dedicat a temàtiques medi ambientals i relacionades amb l'espai públic; o a partir d'organitzar activitats culturals i de lleure com per exemple durant la Festa Major de l'Esquerra de l'Eixample o com 'Vine a moure el parc' que inclou activitats familiars de tota mena per potenciar el civisme i la convivència. Circ, tallers, música, cinema a la fresca i moltes activitats més a partir del 5 de maig i fins al juliol, totalment gratuïtes. I a més de tot això, és clar, sempre hem estat en contacte amb els regidors o regidores del Districte per presentar i formalitzar les demandes que han anat sorgint en totes aquestes experiències i d'informar regularment de l'evolució del projecte.

- La cooperació amb l'administració deu ser clau.
Sí. Creiem que és molt important preparar alternatives concretes per defensar davant de l'administració i fomentar la incorporació de la perspectiva dels drets dels infants en la presa de decisions. En aquesta línia, hem format part de dos dels grups impulsors més importants al territori: el Grup Impulsor de La Model i el Grup Impulsor Superilla Consell de Cent-Germanetes. El primer ha estat l'espai de treball comú entre l'ajuntament i les entitats del territori per preparar i estudiar conjuntament el futur ús i configuració urbana del recinte de la Model. En el marc del procés participatiu obert, s'han tractat temes com el grau de protecció patrimonial i memòria històrica, usos i equipaments i l'encaix del verd en l'entramat resultant. El segon actualment està estudiant amb l'Ajuntament de Barcelona la implementació del programa Superilles a l'àmbit de l'esquerra de l'Eixample per combatre la problemàtica actual de deficiències de verd, manca d'espais d'oci, sobreocupació de voreres, etc. La proposta és guanyar espai públic amb la pacificació de carrers.

- És a dir que 'Camí Amic' forma part d'una xarxa.
Sí. És que en realitat el teixit associatiu és una eina fonamental per a la constitució d'una ciutat participativa, transformadora i activa social i culturalment. L'Esquerra de l'Eixample és un territori on el teixit associatiu és més ampli i l'associació 'Camí Amic' esdevé el punt de trobada de moltes d'elles donada la seva vessant de projecte comunitari. Una de les feines que fem és donar suport a les xarxes i les dinàmiques territorials mirant d'acompanyar projectes sorgits al territori amb els quals compartim una forma d'entendre i projectar la ciutat i el seu futur.

- I amb el temps heu aconseguit canvis en la configuració de la ciutat?
Estem en procés d'aconseguir canvis i també n'hem aconseguit alguns. Amb la petició de millores d'entorns escolars sol·licitades el 2016 escoles com Diputació, Auró i l'Institut Viladomat han vist com els seus entorns escolars quedaven ampliats i millorats. Actualment, la resta d'escoles i instituts membres de 'Camí Amic' estan en fase de remodelació dels seus entorns escolars. També hem aconseguit la conversió del carrer Comte Borrell en carrer de Via 30 i ens han reconegut amb el Premi Acció 21 promogut pel Consell Municipal de Medi i Sostenibilitat i el Premi Mobilitat promogut pel Consell del pacte per a la mobilitat.

- Quins objectius teniu de cara al futur?
Darrere el projecte 'Camí Amic' hi ha 19 anys promovent entorns més agradables. 'Camí Amic' segueix sent el vehicle per canalitzar les demandes existents al barri, i ara més que mai reivindicar amb més força la pacificació de l'eix viari Consell de Cent – Comte Borrell i la finalització de les obres de remodelacions dels entorns escolars de tots els centres educatius que formen part del projecte. Aconseguir prou complicitat ciutadana per a protagonitzar un canvi cultural, de valors, perquè als barris de l'Esquerra de l'Eixample i Sant Antoni es dugui a terme una organització i un ús diferent de l'espai públic que permeti també als infants fer-se'l seu.

Més informació: 

A

També et pot interessar