Arts
,
2020
Dies 19 i 20 de desembre
Espai cultural la 'C'
Campredó

VIII Premi Francesc Llop

En el marc de l'Any Francesc Llop i Marqués, concurs de pintura Francesc Llop, per a artistes de totes les edats que vulguin participar-hi.

S'admetran dos obres com a màxim, muntades sobre bastidor o suport sòlid i emmarcades amb una motllura senzilla o amb un llistó de fusta. La mida inferior serà de 12 Figura (61x50cm). Tant el tema com la tècnica seran lliures, malgrat que es valorarà preferentment l’obra de caràcter figuratiu. Serà condició indispensable que les obres presentades no hagin estat premiades en cap altre concurs. Les obres que no reuneixin aquests requisits no seran admeses.

Amb el conjunt de les obres presentades al concurs es farà una exposició, els dies 19 i 20 de desembre.

Horari: 

De 18 a 20h.

Organitza: 

Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Campredó i Associació Francesc Llop i Marquès

Més informació: