Arts
,
2024

Exposició 'Parlar és a les teves mans'

Exposició 'Parlar és a les teves mans. Llengua de signes catalana', mostra que s'endinsa en la comunicació visogestual de les persones sordes i sordcegues i en la seva cultura i presenta, d'una manera didàctica, algunes expressions en llengua de signes catalana (LSC) a les persones que no la coneixen.

L'exposició, ofereix un recorregut a través de diversos plafons amb informació textual i gràfica que permet als visitants comprovar que l'LSC és una llengua oberta a tothom, una llengua per viure, per ser usada en les diferents etapes i en tots els àmbits de la vida. Per afavorir el contacte amb aquesta llengua tan plàstica, visual i expressiva, l'exposició acaba amb la possibilitat de conèixer unes quantes paraules signades i de posar a prova els coneixements adquirits durant la visita.

La llengua de signes catalana és la llengua de les persones sordes i sordcegues signants de Catalunya. L'any 2010 es va aprovar la llei que la regula i li dona així un reconeixement legislatiu. L'LSC, al costat del català i l'occità, és part del patrimoni lingüístic i de la realitat social del país.

Inauguració: 

Dijous 11 d'abril, a les 18h

Organitza: 

Biblioteca Pública de Lleida

Més informació: 

  • imatge de control 1per1