La Torre de l'Espanyol
La Torre de l'Espanyol
Plaça de la Pau, 4
43792 - La Torre de l'Espanyol
  • 977405 815
  • ajuntament@torredelespanyol.cat
La Torre de l'Espanyol

El poble de la Torre de l'Espanyol (164 m d'altitud) és a l'esquerra del riu de la Torre, allargassat a migdia de la carretera de Vinebre i esglaonat als vessants septentrionals de la serra del Tormo. Els carrers són estrets i costeruts i hi ha molts edificis datats el darrer terç del segle XVIII. Moltes de les cases són usades com a segona residència. L'església parroquial, dedicada a sant Jaume, fou acabada el 1787 i és de tradició barroca, amb façana acabada en un frontó ondulat i portal emmarcat per columnes i una fornícula al capdamunt.

El municipi, d'una extensió de 27,9 km², està situat a la part septentrional de la comarca de la Ribera d'Ebre, a l'esquerra de l'Ebre i aigua amunt del pas de l'Ase. A llevant limita amb els termes de Cabassers, la Figuera i el Molar, tots tres de la comarca del Priorat.

La Torre de l'Espanyol
Llocs d'interès

El centre històric de la Torre de l'Espanyol s'estructura al voltant de l'església parroquial de Sant Jaume (s. XVIII) d'estil barroc. El formen els carrers Major, Costa, Trullet de l'Era, del Torrent i de Baix. Són carrers de poca amplada, formats per cases entre mitgeres, en general, de planta baixa, dos pisos i golfes, amb coberta a doble vessant.

Resseguint el seus carrers, el nostre recorregut ens portarà a descobrir racons com la plaça del carrer del porxo o els porticons de fusta de construccions altra hora d’avantguarda i que ara resten com a testimonis muts del passat.

La Font de n’Horta està situada 1 km a ponent del poble, al marge del S de la carretera, hi ha una bassa d’època romana. Gairebé quadrada (11,30 m de llargada per 10,50 d’amplada i 4 de fondària), va ser reformada el 1965 amb un revestiment de les seves parets de pedra per una capa de ciment. En fer les obres aparegueren una gran quantitat de ceràmiques, monedes antigues i objectes metàl·lics, la majoria eines agrícoles. Malgrat que el conjunt és d’un gran interès com a document històric, només se’n conserva, a la casa del comú, la part més espectacular, ja que la resta fou llençada en el moment de les obres. Font que abasteix la població d’aigua.

La Font del Torrent es troba a la sortida de la població, d’origen romà.

L’Ermita de Sant Antoni de la Torre de l'Espanyol
L’Ermita de Sant Antoni

Sant Antoni és una ermita catalogada a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, al sud del nucli urbà de la Torre de l'Espanyol, al peu de la muntanya del lo Tormo (Ribera d'Ebre). És un edifici de planta rectangular que consta d'una sola nau amb absis no marcat en planta. L'interior presenta la nau coberta amb una volta de canó dividida per un arc toral que es recolza sobre una pilastra. Entre l'arc i la pilastra hi ha una cornisa que envolta la nau, interrompuda a l'alçada de la fornícula, que és d'arc de mig punt i està situada a la zona de l'absis. Aquesta conté la imatge de Sant Antoni de Pàdua.

La capella està coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. A l'exterior la fornícula sobresurt del mur i es recolza damunt d'un sòcol i un banc de pedra. Com a coronament destaca un petit capcer ondulant, al centre del qual hi ha el nom de "Sant Antoni" amb lletres de ferro. Sota d'aquest hi ha un òcul. Té un petit porxo obert en arc de carpanell que cobreix l'entrada. La porta d'accés és d'arc rebaixat adovellat que incorpora la inscripció 1861 a la clau. La construcció es troba arrebossada i pintada de color blanc.