Entrevista Som Energia

Foto: 

Cedida

Som Energia, un exemple d'estabilitat econòmica enmig d'un mercat elèctric volàtil

La cooperativa ha estat notícia per la seva estabilitat i l'afiliació nombrosa de nous usuaris
Albert Compte Riba
,
06/03/2017
Activa't
La liberalització del sector elèctric ha provocat que el cost de l'electricitat de la llar o un petit comerç pugui ser notícia segons les hores del dia. Alhora, la variació d'aquests preus ha provocat l'aparició d'aplicacions que informen de les franges horàries amb uns preus més o menys econòmics i fins i tot, permetre que els particulars donin informació real -no especulativa- a les comercialitzadores, per dir-los quines són les hores en què demandaran més consum a canvi per exemple, que aquestes ofereixin franges horàries de consum gratuït als seus abonats. Des de Surtdecasa Centre ens hem posat en contacte amb la secció territorial anoienca de Som Energia, un model cooperatiu de producció i comercialització d'electricitat diferent, perquè ens expliquin alguns dels factors que intervenen en aquesta nova situació i també, com funciona una empresa com la seva.

- Per què s'ha encarit la factura de l'electricitat al mercat lliure durant les setmanes de més demanda per causa del fred?
Inicialment perquè hi hagut més demanda, més necessitat d’electricitat que no pas producció. Però, a sobre, se li ha de sumar poca producció hidràulica, degut a que els pantans no estaven prou plens, eòlica, amb dies sense prou vent i una major exportació de l'electricitat produïda aquí cap a França. Això ja és normal que passi, però el problema està en que el mercat elèctric actual fixa el preu de l’energia segons l’última tecnologia de generació que es necessita posar en funcionament per cobrir la demanda. I quan és necessari fer servir tecnologies més cares, com el carbó o els cicles combinats, com seria el cas del gas, el preu es dispara. Per altra banda, durant altres mesos de l’any la situació ha estat la contrària. Els preus de l’energia eren molt baixos. En aquell moment no va haver-hi cap ressò mediàtic però a la cooperativa vam trobar-nos amb una quantitat de diners extres, que ara serveixen per fer front a la situació d’alts preus gràcies a que la decisió dels socis va ser conservar-los per situacions com aquesta.

- Quines despeses conté la fracció fixa de la factura de la llum?
La fracció fixa o terme de potència és la potència en kw que es té contractada i que la companyia es compromet a subministrar. Es paga per tenir assegurat el servei, encara que no s’encengui ni una bombeta. Per això és aconsellable no contractar més potència de la que realment es pugui necessitar.

  • imatge de control 1per1

- I la variable?
La fracció variable o terme d’energia és la quantitat d’electricitat que es consumeix en kw/h. La legislació actual té establert un preu alt per la potència contractada i un de baix per l’energia consumida. Això assegura els guanys a les companyies elèctriques i desincentiva l’estalvi, ja que per molt bé que s’aïlli i per molts aparells de baix consum que s’instal·lin, es paga gairebé el mateix. Almenys fins que es desestabilitza el mercat com està passant en aquests moments. A part d’aquestes dues fraccions, o dins de les mateixes, hi ha alguns impostos de difícil justificació, com poden ser primes a les renovables, manteniment de les xarxes, el lloguer del comptador o l’IVA mateix, entre altres.

- Es preveu un comportament semblant del cost a l'accés del consum de l'electricitat a mig termini?
No s’ha de confondre el preu de l’energia al mercat amb el preu que paguem a la factura. Per exemple, a Som Energia el preu que cobrem és fixe per tot l’any i, per tant, els alts i baixos del mercat no els rep directament la persona. Amb tot, el mercat elèctric és imprevisible, tot i que tot apunta que mantindrà uns preus una mica més elevats durant els propers mesos.

- Quina diferència hi ha entre una empresa distribuïdora de l'electricitat i una de comercialitzadora?
Una distribuidora és l'empresa propietària de la xarxa. S'encarrega de garantir el subministrament a través del seu cablejat, del seu funcionament i de procurar un bon manteniment en tota la xarxa de distribució. És l'empresa a qui cal avisar en cas d'averia o falta d'electricitat a la llar i també és l'encarregada de prendre les lectures dels comptadors per després enviar-les a les comercialitzadores. L'empresa comercialitzadora és l'encarregada de comprar l'electricitat al mercat majorista i, també, és l'emissora de la factura als clients finals. Amb la liberalització del sector elèctric pots escollir quina comercialitzadora vols que et facturi, d'acord amb els criteris que valoris, com poden ser l'origen de l'electricitat -renovable o no-, el servei, el model d'empresa i altres.

- I com ens ha afectat la liberalització del sector elèctric?
El mercat s'ha fet més dinàmic. Ara una comercailitzadora pot comprar i vendre l'energia segons períodes de temps, ja sigui en un mercat a diari o comprar quantitats d'electricitat per a períodes setmanals, mensuals o anuals, el que s'anomena un mercat a futurs. A la vegada, segons sota quina tarifa es compra i es ven aquesta electricitat, estàs operant en un mercat regulat, on les tarifes són fixades pel govern o en un mercat lliure, on és la mateixa comercialitzadora la que estableix i negocia els preus de forma directa amb les productores i altres comercialitzadores. Som Energia treballa en un mercat diari i lliure.

- Què emmarca o conté el concepte 'pobresa energètica'?
S’entén com aquella incapacitat per fer front a les necessitats energètiques o que representin un cost excessiu en relació als ingressos de la persona.

- De quina forma es combat des de Som Energia?
D'acord amb la legislació vigent, tota comercialitzadora ha de posar-se en contacte amb els Serveis Socials del municipi on pertany un client que pot trobar-se en un context de pobresa energètica. Des de Som Energia, oferim a socis de la cooperativa que puguin trobar-se en aquesta situació, el no cobrament de les factures durant el primer any en què es detecta aquesta situació. En el cas que el client no sigui soci, tampoc se li cobraran els rebuts, però serà derivat a una Comercialitzadora de Referència. Aquest fet no és voluntari ja que per llei, solament poden oferir els Bons d'Ajut a persones en situació de pobresa energètica aquestes comercialitzadores. I aquest detall rau en el fet que a diferència de Som Energia, que compra energia en el mercat lliure, una Comercialitzadora de Referència ho fa en el mercat regulat pel govern. A la vegada, cal dir també que les principals comercialitzadores de referència de l'estat espanyol són el braç comercial de les principals empreses distribuidores de l'Estat.

- La crema de combustibles fòssils és el principal factor per combatre el canvi climàtic?
Si es té en compte que es cremen combustibles fòssils per al transport, amb l'ús de motos, cotxes, camions, tractors, avions, vaixells...; per a la producció d’electricitat, des de les centrals tèrmiques de carbó, gasoil, gas natural, de cicle combinat...; per coure el menjar i escalfar les llars amb butà i GLPs i per les calderes industrials, es pot dir que la crema d’aquests combustibles és la causa principal de l’augment de CO2 a l’atmosfera i del canvi climàtic que això provoca.

- De les energies renovables quina gaudeix d'una major reputació i rendibilitat?
Com a principals fonts d’energia tèrmica renovable, es podria parlar de la biomassa, tenint en compte que la fusta no es renova al ritme que es pot arribar a consumir, els bioalcohols, el biogàs... Tots ells poden ser rentables, sobretot si es consumeixen a prop del punt de producció, i tenen un balanç de CO2 proper a 0. S’ha de tenir en compte que, quan l’energia procedeix de la crema de residus, com són les incineradores, pot ser fortament contaminant. En aquest apartat, també s’hi inclou l’energia solar tèrmica, molt poc estesa... Hi ha alguna planta cap a Andalusia, però necessita una important extensió de terreny i una insolació alta.

- Sí.
L’energia hidràulica és renovable però, quan es parla de grans embassaments, pot comportar un fort impacte ambiental. Per això, es prefereix parlar de la minihidràulica que té un menor impacte sobre el medi. L’efectivitat i la rendibilitat d’aquesta energia estan ben provades. L’energia eòlica ofereix un rendiment econòmic i energètic favorables si s’instal·len els aerogeneradors en zones adients. S’ha de vigilar sempre l’impacte sobre el paisatge, la fauna i les poblacions properes. La solar fotovoltaica ofereix encara uns rendiments baixos, però s’estan fent importants avenços. Té un gran futur, però requereix que es continuï investigant.

- I les piles d'hidrogen?
La pila d’hidrogen no és una font d’energia, és un tipus d’emmagatzematge. Serà més o menys ecològica segons la font d’energia utilitzada per carregar-la.

- Quins objectius té Som Energia a curt i mig termini?
Seguir impulsant nous projectes de generació, enfortir la nostra xarxa d’incidència local, que són els grups locals, augmentar serveis d’eficiència energètica i auto-producció individual per als nostres socis i sòcies. Aquests són els principals reptes dels propers anys.

Més informació: 

Som Energia
www.somenergia.coop

  

A

També et pot interessar