Foto de família després de la col·locació de la primera pedra

Foto: 

Cedida

Pep Puig: “Legislar en contra de les renovables és com voler posar portes al camp”

El projecte 'Viure de l'aire del cel' a Pujalt es troba en els darrers passos
Albert Compte Riba
,
04/08/2016
Activa't
En una definició extrema hi ha dos tipus de comunitats que participen de les energies renovables: les comunitats de localitats, on els socis es troben en un mateix territori on s'instal·la la maquinaria per fer possible la producció d'energia renovable i les d'interès, on els socis no estan pròxims al territori, però tenen interès en fer un aprofitament d'energia renovable. A la pràctica aquests límits desapareixen i els projectes per a la implantació de les renovables són una barreja dels dos. 'Viure de l'aire del cel' és la primera iniciativa de l'Estat espanyol que defensa la implantació d'aerogeneradors sota un marc legal diferent al d'un parc eòlic, a la vegada que proposa un model econòmic on una comunitat de persones sigui la propietària de l'energia eòlica creada. Surtdecasa Centre s'ha posat en contacte amb Pep Puig (Vic, 1947), actual president d'Eurosolar Espanya i cofundador d'Ecotècnia, empresa que l'any 1984 va posar en marxa el primer prototip d'aerogenerador a Catalunya, projecte que l'any 2009 va fer 25 anys. En motiu de la celebració de l'efemèride ho van voler celebrar amb aquest projecte innovadora. Hem parlat amb ell perquè ens expliqui alguns dels detalls de la iniciativa, la qual es troba en els darrers passos.
“L'aspecte més innovador de 'Viure de l'aire del cel' és que per primera vegada a l'Estat espanyol es fa una proposta d'apropiació social de la tecnologia per aprofitar la força del vent”

- Per què es va decidir instal·lar l'aerogenerador a Pujalt?
L'emplaçament havia de reunir tres condicions. Primerament, cercàvem un lloc on no haguéssim de fer mesures de vent, perquè aquestes mesures tenen un cost inicial important. Segonament, el punt on instal·lar l'aerogenerador havia de tenir feta ja alguna infraestructura com un camí o una carretera. Finalment, la darrera condició era que hi hagués una línia de mitja tensió a la vora. Després de tres anys buscant vam trobar un emplaçament al terme municipal de Pujalt.

- El motiu del projecte per a la instal·lació de l'aerogenerador és la celebració del 25è aniversari del primer parc eòlic que es va fer a Catalunya.
No. Va ser la commemoració de la instal·lació del primer aerogenerador, no formava part de cap parc eòlic. Es tractava del primer prototip que havia desenvolupat Ecotècnia l'any 1984 amb la tecnologia que permet generar electricitat a partir de l'energia eòlica. L'any 2009 aquesta tecnologia ja és un fet i per a celebrar-ho es va decidir fer una acció per a possibilitar que la gent del carrer pugui ser copropietària d'un aerogenerador i pugui participar del projecte. Es tracta d'un model de participació que ja es fa arreu d'Europa.

  • imatge de control 1per1

- Quina iniciativa és Ecotècnia?
Ecotècnia va ser una societat cooperativa que vam crear l'any 1981 a Barcelona vuit persones i que a finals de la dècada dels 90 estava entres les 10 empreses més importants d'eòlica a nivell internacional. Més tard va ser absorbida per Alstom i ara al seu torn, General Electric (GE) ha comprat Alstom.

- I a l'any 2009 fundes Eolpop per iniciar el projecte 'Viure de l'aire del cel'?
La idea del projecte es va fer pública l'any 2009 i va ser molt curiós perquè sense tenir emplaçament ni projecte vam començar a rebre correus de gent que hi volia participar. Vam arribar a una cinquantena d'inscrits al projecte. A partir d'aquí vam crear Eolpop per generar publicitat i poder iniciar els tràmits per als permisos. Vam cercar un emplaçament, el vam trobar, vam començar a redactar el projecte i al març del 2012 l'entregàvem a la Generalitat per tal de rebre l'autorització.

Pep Puig, president d'Eurosolar Espanya | Foto: Albert Compte Riba

- Vau defensar davant la Generalitat que el vostre projecte no és un parc eòlic, on s'hi instal·len 'diversos aerogeneradors', sinó que és la instal·lació d'un sol molí.
Se'ns aplica el decret de Parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques i en el decret es defineix què és un parc eòlic. Aleshores, si un parc eòlic és una agrupació d'aerogeneradors, per què a nosaltres, que no som una agrupació d'aerogeneradors se'ns aplica aquest decret?

- Des de l'administració no s'ha fet cap pas per a la creació d'un decret que reguli la instal·lació d'un sol aerogenerador?
Una administració raonable hauria d'haver-nos donat l'autorització sense tot el tràmit administratiu, perquè en principi, tot allò que no està regulat per un decret es pot fer. Si en el seu moment no es va incloure aquesta possibilitat en el decret és cosa del legislador adequar la redacció dels decrets a la realitat dels projectes.

- Dels diferents passos administratius per aconseguir l'autorització quins consideres que van ser els més significatius?
A nivell administratiu n'hi ha dos que són el tràmit ambiental i el tràmit urbanístic. Un tercer és el d'aconseguir el punt de connexió a la xarxa, ja que cal dipositar un aval de 20€ per cada KW de potència de l'aerogenerador. La potència de l'aerogenerador que volem instal·lar és de 2'7MW. D'aquesta forma va caler fer un dipòsit de 54 mil euros, el qual un cop va estar a la caixa de dipòsits de la Generalitat vam poder demanar el punt de connexió a Endesa Distribución.

- Quines despeses de manteniment hi ha previstes un cop l'aerogenerador estigui en funcionament?
La pòlissa d'assegurança pot ser de l'ordre d'11 a 15 mil euros cada any, les despeses de manteniment ens les ha de presentar el fabricant de l'aerogenerador i les despeses de gestió d'Eolpop seran simbòliques.

- I els guanys?
Dels ingressos obtinguts de la venda de l'electricitat al mercat, descomptades aquestes despeses, el restant serà el què es repartirà entre els socis.

- Així, hi haurà una retribució econòmica directa segons la quantitat d'electricitat revertida a la xarxa.
Si, l’energia elèctrica que injectem a la xarxa serà remunerada a preu de mercat. Hi ha països a Europa on un generador d’energia elèctrica pot vendre directament a un tercer l’electricitat produïda. Però a l’Estat espanyol els contractes directes (bilaterals) només es poden fer entre grans empreses. A Alemanya ja hi ha algunes iniciatives on una comunitat petita d'inversors pot comerciar localment i oferir energia elèctrica a clients. Ara mateix es tendeix cap aquest model. Per què no podem anar els generadors d'electricitat als usuaris finals de forma directa en comptes d'haver de passar pel mercat, esperar que ens comprin l'electricitat, que les comercialitzadores la comprin al mercat lliure i aquestes la proporcionin a l'usuari final? Ara mateix, a casa nostra, els governs han estat legislant a favor dels oligopolis.

- No fa gaire també van apujar els impostos a tots aquells usuaris que ja tenien instal·lades plaques solars.
Legislar en contra de les renovables és com voler posar portes al camp. Les energies renovables penetrarien en la societat, hi serien molt més present si no hi haguessin totes aquestes traves. Estan impedint que la gent es pugui auto-generar electricitat a casa seva a un cost més barat que no pas el què ve per la xarxa elèctrica. Si la gent n'és conscient i s'hi aboca, ensorres el negoci de les elèctriques.

- Ara com ara els grans conglomerats elèctrics estan creats i cal desfer-los.
La mineria del carbó era un conglomerat enorme que es va acabar, el sector tèxtil, que era impressionant a casa nostra, avui ja no existeix. El negoci de les elèctriques fa més de 100 anys que està estructurat de la mateixa forma: una font de generació, uns cables i uns usuaris que volen electricitat. Creuen que aquest sector serà sempre igual? Es tracta d'ajuntar la generació amb l'ús final. La generació d'energies renovables permet posar en qüestió  aquest model. És per això que se'n diu tecnologia disruptiva, perquè trenca el model anterior. Ara bé, si hi ha una apropiació social i la gent reivindica aquest dret. En el cas contrari la forma de produir energia serà diferent, però les empreses que la produeixen seran les mateixes. Estem en un moment on cal redefinir tot el sistema de generació i distribució de l'electricitat.

- Tornant als guanys, de quina forma revertirà econòmicament en els habitants del municipi?
Hi haurà dues maneres. La gent del municipi i de l'entorn que participa en el projecte rebrà les compensacions al cap de l'any i segonament, a través dels tributs que es paguen a l'ajuntament en funció de l'activitat.

- Després de les publicacions d'autorització publicades al DOGC i al BOE en quin estat es troba el projecte?
Teníem previst posar un aerogenerador d'Alstom, però aquesta ha estat absorbida per GE i una decisió que ha pres ha estat la de descatalogar el model d'aerogenerador que havíem escollit. Això ens implica haver de buscar un fabricant que ens proveeixi d'un model semblant d'aerogenerador que l'exposat en els permisos presentats a l'administració i així, no haver de presentar de nou la documentació. A més, cal que el nou model no faci més de 150mts. d'alçada, d'acord amb l'autorització que tenim. A partir d'aquí, un cop escollit el model, el temps que calgui per a la instal·lació del molí dependrà del termini de lliurament que ens doni el fabricant.

Ubicació del futur emplaçament de l'aerogenerador del projecte | Foto: Cedida

- Es pot considerar el projecte 'Viure de l'aire del cel' com una prova pilot?
A nivell tècnic, no. A nivell social, sí. Volem demostrar que una implicació social per a la instal·lació d'un aerogenerador, oberta a qualsevol persona o entitat que vulgui participar-hi es pot fer i posarem a disposició de tot aquell qui ho vulgui el coneixement adquirit en aquest projecte per agilitzar tots els tràmits, perquè el procés sigui més senzill. Demostrar que es pugui assolir una experiència pilot d'aquestes característiques significa que es poden reproduir exemples com el nostre i d'aquesta forma engrescar a comunitats rurals i petites comunitats urbanes perquè elles mateixes es produeixin la seva pròpia electricitat.

- Així, hi ha dos punts innovadors en aquest projecte, un és en relació al marc legal i l'altre la qualitat cooperativa per a la instal·lació d'un sol molí, invertint el model anterior, on un sol propietari de terreny era el beneficiari d'uns guanys d'acord amb el nombre de molins instal·lats en la seva propietat.
Sí, aquí els propietaris dels terrenys participen en el projecte com la resta d'inversors. L'aspecte més innovador de 'Viure de l'aire del cel' és que per primera vegada a l'Estat espanyol es fa una proposta d'apropiació social de l'energia eòlica. D'aquesta forma, els habitants del mateix municipi  gaudeixen dels beneficis econòmics de la instal·lació en el seu territori d'una font d'electricitat, a diferència del funcionament d'una empresa privada externa al territori, ja que en aquest segon cas, la major part dels ingressos se'n van fora de la comunitat. Alhora, 'Viure de l'aire del cel' és una comunitat virtual, ja que hi poden participar inversors de fora del municipi, també.

- Com funciona el sistema d'injecció d'electricitat a la xarxa a partir d'un aerogenerador?
El sistema elèctric funciona de la següent forma: un usuari que demanda electricitat s'alimenta del punt més proper que genera electricitat de la xarxa elèctrica. Una cosa és la xarxa de transport, la qual porta l'electricitat, en molt alta tensió, a diferents punts del país en funció de la demanda, l'altra és la xarxa de distribució, la qual duu l'electricitat a mitja tensió fins a l'usuari que la demanda. Instal·lar un aerogenerador en la mateixa xarxa de distribució significa que quan faci vent, l'electricitat que demandi la gent de Pujalt i de tota la zona serà la produïda pel molí.

A

També et pot interessar