,
15/04/2014
Jardineria

Ressembres primaverals

Hola amics i amigues!

Ara arriba el bon temps, la primavera, època de posar a punt la gespa. Quan tenim una gespa amb calbes, zones despoblades o groguenques, hi ha diverses opcions per millorar-la.

Molts recomanen que el primer és fer un abonat de fons abans de la sembra, sota la meva experiència no ho recomano  ja que les llavors que plantarem poden cremar-se en néixer degut al abono aportat ja que són molt sensibles. El que si que  és recomanable "el enceball" per gespa, barreja de material sorrenc enriquit amb matèria orgànica i adob. Més endavant parlarem del’enceball.

Per millorar l'estat de la nostra gespa el primer que hem de fer és un escarificat (tasca que consisteix a airejar les arrels de la gespa) així s'oxigena el sòl i es millora la permeabilitat, molt important per mantenir la humitat del sòl .

A les zones que hi ha calbes s'ha de realitzar una ressembra (intentarem ressembrar amb la mateixa varietat de gespa que tenim), normalment la dosi de sembra oscil·la entre els 30-40gr/m2.

A les zones on la gespa es veu en bon estat també s'ha de ressembrar encara que la dosi ha de ser menor (dependrà de la densitat de la nostra gespa) .

Seguidament passarem a fer l'aportació de terra, per ajudar a aquestes llavors a germinar i evitar la seva pèrdua pel vent, l'aigua o pels ocells als quals tant els agraden.

 L’aportació pot ser tant terra adobada com enceball, el enceball s'aconsella per sòls argilosos ja que ajuda a que l'aigua no s’estanqui, aconsseguint així que l’aigua no quede embassada deteriorant així la nostra gespa.

Fins aquí ja hem fet el bàsic per a la ressembra, encara que s'han de fer un parell de passos més perquè el nostre resultat sigui l’òptim. És molt important compactar la terra abonada o enceball que haguem aportat (gràcies a un rulo o qualsevol altre mètode de compactació), així aconseguirem anivellar  i omplir qualsevol petita depressió del terreny .

I finalment, el pas més important sota el meu punt de vista: comprovar el sistema de reg, ja que per moltes ressembres i cures que tinguem sinó hi ha un bon reg, la superfície no es cobrirà de la manera desitjada, i la nostra gespa continuarà amb calbes i aspecte de poca salut. Totes les llavors que s'han plantat han de rebre un reg similar, sinó veurem com hi ha zones que creixen molt ràpid i altres que amb prou feines s'ha produït germinació de les llavors.

El manteniment, o tasques a fer després de la resembra són senzilles però igual d’importants que totes les anteriorment citades. Em de tenir en compte que al haver fet  una aportació de terra i llavors, hem d'estar un temps sense segar  ja que sinó ens emportarem o malmetrem tot el material aportat. Per poder passar la segadora hem d'esperar que les llavors siguin plantetes formades i que tinguin una alçada considerable.

Alhora de fer les segues és molt important "només ha segar un terç de l'alçada de la gespa " per aquest motiu  és preferible segar moltes vegades amb la màquina a poca alçada, que un cop i deixar la gespa molt baixa.

Aquesta tasca de ressembra s'ha de fer ara a la primavera, ja que la gespa del nostre jardí comença la seva activitat i encara no té elevades necessitats com quan està en plena activitat a l’època estival. En aquesta època de l’any afavorim que tot el que hem aportat sigui per als nous brots, aconseguint que la nostra gespa ressembrada estigui en plena activitat aproximadament quan la que ja estava sembrada torni a la seva activitat normal.

L'abonat que parlavem fa una estona jo us el recomanaria quan la gespa ja estigui tota igual, la que ja teníem i la ressembrada , i sempre us adreçaria a un dels abonos d'alliberament lent, sent preferible fer-ho en 2 vegades, per tal de no cremar la gespa.

Un darrer consell per a quan passe l’estiu!! Si volem un gespa espectacular, s'ha de realitzar un punxat i una aportació d’enceball a la tardor, d’aquesta manera millorarem molt l'estructura del sòl.

*Surtdecasa.cat no es fa responsable de la redacció i contingut d'aquest post.

Hola amics, sóc la Cinthia!Després de 25 anys voltant i treballant per aquestos mons de Déu, he tornat allí on m’han vist nèixer. D’arrels pageses, he continuat amb la tradició familiar; però especialitzant-me en lo món de la jardineria. Sóc Enginyer Tècnic Agrícola amb especialitat en hortofructicultura i jardineria i vull compartir els meus temes preferits!

27/02/2015
Bones amics, aquest mes parlarem de la processionària del pi, donat que aquest any la plaga d'aquest insecte està sent considerable a la nostra zona.
19/12/2014
Hola amics, aquest mes ens ha arribat el fred i ens posarem a la feina per entrar en calor.
27/10/2014
Bé nois i noies, ja han passat l'estiuet i les vacances, i ara toca posar-nos de nou amb el nostre jardí.
21/07/2014
Ja estem en ple estiu!! Ara el més important és regar bé les plantes perquè no es deshidratin ...
15/04/2014
Hola amics i amigues! Ara arriba el bon temps, la primavera, època de posar a punt la gespa. Quan tenim una gespa amb calbes, zones despoblades o groguenques, hi ha diverses opcions per millorar-la.
19/03/2014
Una dada curiosa és que en els anys 40 el 70 % de la població espanyola es dedicava a l'agricultura, mentre que l'any 2000 només el 7 %.
03/02/2014
Hola amics , ara per l'època en què estem és moment de preparar el nostre jardí o hort perquè quan arribi la primavera el tinguem perfecte .