Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE)
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE)
c/ Freginals, 18-24
43784 - Corbera d'Ebre
  • 977 421 528
  • 977 421 726
  • info@batallaebre.org
Centre d'Interpretació 115 Dies
Centre d'Interpretació 115 Dies

La Batalla de l'Ebre va durar 115 dies, d’aquí el nom del centre d’interpretació que en mostra tot el desenvolupament. Durant el recorregut s’expliquen els primers dies del conflicte, els objectius dels exèrcits enfrontats, les ofensives i contraofensives a través dels factors militars, humans i polítics. També hi ha espai per a la reflexió sobre que va significar el final de la batalla, la derrota de la República i les conseqüències per a les persones que van haver d’abandonar la seva terra. A través de les veus de diferents testimonis el passat dialoga amb el present i el futur, amb l’objectiu de recuperar la memòria històrica.

Ben a prop es pot visitar també el Poble Vell de Corbera, un dels vestigis més importants de la devastació que va provocar la Batalla de l’Ebre, símbol de la violència, de la reconstrucció i del record.

Centre d'Interpretació Hospitals de Sang
Centre d'Interpretació Hospitals de Sang

Hospitals de Sang ens presenta com es va estructurar l’assistència a les persones ferides i ens dóna a conèixer la xarxa sanitària que es va crear entorn la batalla de l’Ebre, que, com la resta del conflicte, ens mostra dues idees molt clares: la República innova constantment per tal de suplir les carències que genera la guerra, mentre que els sollevats hereten el sistema sanitari preexistent, atesa la superioritat de mitjans i recursos de què disposaven. A la batalla de l’Ebre, l’atenció als combatents pren unes dimensions enormes a causa de la gran concentració de soldats dels dos exèrcits. És per aquest motiu que la xarxa sanitària es va estructurar des del mateix front fins a la rereguarda, de manera que la població civil va entrar en la realitat del conflicte.

Centre d'Interpretació Internacionals a l'Ebre
Centre d'Interpretació Internacionals a l'Ebre

La Guerra Civil espanyola ha estat considerada com el primer enfrontament militar contemporani, per la implicació internacional que va tenir, un factor que va condicionar el desenvolupament del conflicte. Moltes potències van aprofitar la Guerra Civil per a introduir noves tàctiques i tècniques militars, així com per a provar nou armament.

Internacionals a l'Ebre mostra com la participació d'altres països va influir els dos bàndols que s’enfrontaren a la batalla de l'Ebre. El relat del centre d’interpretació està dividit en tres àmbits: La ràpida internacionalització, Les dimensions de la participació internacional i, finalment, El Pacte de Munic i el desenllaç del conflicte.

Centre d'Interpretació Veus del Front
Centre d'Interpretació Veus del Front

La batalla de l’Ebre va representar un dels episodis més importants de la Guerra Civil espanyola, considerada com la primera gran guerra contemporània, on l’ús de la propaganda i de nous mitjans de comunicació com la ràdio i el cinema sonor esdevingueren un poderós instrument per ambdós bàndols.

Veus del Front ens presenta com els diferents missatges emprats pels exèrcits enfrontats s’estenen a tots els segments d’una societat en guerra. Missatges que es poden sintetitzar en dues consignes bàsiques: "derrotar els feixistes i visca la República" pel bàndol republicà I "derrotar a los rojos, viva Franco i arriba España" pel bàndol franquista.

Centre d'Interpretació Soldats a les Trinxeres
Centre d'Interpretació Soldats a les Trinxeres

La batalla de l’Ebre fou l’enfrontament militar més dur de la Guerra Civil espanyola. La clau del sistema defensiu republicà fou l’excavació en el subsòl d’una important xarxa de trinxeres en els punts més estratègics. Aquest sistema defensiu condicionà, evidentment, la vida quotidiana dels soldats.

Soldats a les Trinxeres mostra diferents experiències, activitats i emocions que els soldats van viure en el camp de batalla diàriament. Amb aquesta finalitat, ’exposició es divideix en les dues cares dels combatents: com a soldats i com a persones.

Horaris

Consulteu horaris i tarifes aquí (enllaç)