La vida de Brian

La vida de Brian

La vida de Brian

Sinopsi

Brian neix a un pessebre de Betlem el mateix dia que Jesucrist. Un cúmul de desgraciats i divertits equívocs li faran portar una vida paral·lela a la del vertader Fill de Déu. El seu poc coneixement i l'ambient de decadència i caos absolut en què s'ha submergit la Galilea d'aquells dies, li faran viure en mans de la seva mare, d'una feminista revolucionària i del mateix Poncio Pilatos, la seva pròpia versió del calvari. 

Totes les pel·lícules

303

303